تغییر به نفع زنان

کد: 13980516445050005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی یکی از مسائلی است که این روزها زیاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تغییر به نفع زنان
تغییر به نفع زنان

سهم زنان از صندلی‌های مجلس یکی از این مسائل در حوزه سیاست است. کشورهای امریکای لاتین سعی دارند سهم زنان را در این بخش افزایش بدهند. بررسی‌های اکونومیست نشان می‌دهد سهم زنان از صندلی‌های مجلس در بولیوی بیش از 50 درصد است. این رقم نشان‌دهنده اتفاق بزرگی در توسعه سیاسی این کشور است.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز