بازنده‌ها و بازنده‌ترین‌های برگزیت

کد: 13980513435050005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): همین چند وقت پیش بود که بریتانیایی‌ها با اتحادیه اروپا ساز مخالف زدند و تصمیم گرفتند از این جمع جدا شوند.

بازنده‌ها و بازنده‌ترین‌های برگزیت
بازنده‌ها و بازنده‌ترین‌های برگزیت

اکنون بعد از گذشت چند مدت، زمانِ بررسیِ تأثیرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) رسیده‌است. آنها قرار بود با اعضای این اتحادیه مذاکره کنند تا بعد از این جدایی دچار آسیب اقتصادی نشوند. اما واقعیت این است: چرا باید با سازمان یا نهاد یا جایی مذاکره کرد که هیچ علاقه‌ای به آن وجود ندارد؟ این منطق اروپایی‌هاست و با همین منطق تصمیم گرفته‌اند مذاکرات را لغو کنند. اکنون باید دید چه‌کسی بازنده و چه‌کسی بازنده‌تر است، چون به هر حال چنین امری برنده نداشته‌است. 

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز