وضعیت محصولات کشاورزی چگونه است؟

کد: 13980513435040005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): قیمت روغن‌های مختلفِ خوراکی در یک سال گذشته روند نزولی داشته و سقوط کرده‌است.

وضعیت محصولات کشاورزی چگونه است؟
وضعیت محصولات کشاورزی چگونه است؟

این نشانگرِ افزایش تولید در فاصله سال‌های 2017 تا 2018 است. بعد از پدیده ال‌نینو و مشکلاتی که به بار آورد، تولید محصولات افزایش پیدا کرد. این امر نیز ناشی از ترس کشاورزان بود. میزان عرضه روغن پالم در اندونزی و مالزی افزایش بیش از حدی داشته‌است. روغن نارگیل نیز در فیلیپین بیش از اندازه نیاز تولید شده‌است. همه اینها باعث شده قیمت‌ها کاهش پیدا کند. در واقع افزایش عرضه این محصولات منجر به کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی شده‌است.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز