عبور از قاره‌ها

کد: 13980513435030005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): مهاجرت سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در میان مردم جوامع مختلف تبدیل شده و به همین خاطر است که رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن می‌پردازند.

عبور از قاره‌ها
عبور از قاره‌ها

مهاجرت عموماً به چشم پدیده‌ای منفور دیده می‌شود در حالی‌که برای اقتصاد خیلی از کشورها، مهاجر می‌تواند با سودآوریِ بالا همراه باشد. البته سودآوریِ مهاجر بستگی به برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها دارد. دولتی که بتواند این پدیده را مدیریت و افراد مهاجر را قانع کند در شرایط خاص مشغول به کار شوند، قطعاً از پدیده مهاجرت سود خواهد برد.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز