آینده واکسیناسیون به کجا می‌رسد؟

یک نظر از اکونومیست: واکسن بزنیم یا نزنیم، مسئله این است!

کد: 13980513435020005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): نرخ واکسیناسیون در کشورهای اروپایی پایین‌تر از کشورهای افریقایی است.

یک نظر از اکونومیست: واکسن بزنیم یا نزنیم، مسئله این است!
یک نظر از اکونومیست: واکسن بزنیم یا نزنیم، مسئله این است!

هر سال تابستان و یا اواخر بهار که می‌شود، مردم در اروپا به این فکر می‌افتند که مثلاً واکسن سرخک بزنند یا نزنند. این گزاره که تعداد افرادی که در اروپا واکسن می‌زنند از افریقا کمتر است، نباید چندان شما را شگفت‌زده کند. در واقع می‌توان گفت با توسعه یک کشور، نیاز به واکسیناسیون نیز در آن کشور کاهش پیدا می‌کند. کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و صربستان پایین‌ترین نرخِ واکسیناسیونِ اطفال را دارند. این در حالی است که بوروندی، روآندا و سنگال بیشتری نرخ را در این زمینه دارند. دلیل آن به توسعه‌نیافتگیِ این کشورها مربوط می‌شود که باعث شده افراد به واکسیناسیون برای ایمن‌سازیِ بدن خود روی بیاورند. 

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز