سعید رحمانی، مدیرعامل شرکت سرآوا چگونه وارد اکوسیستم استارت‌آپی ایران شد؟

معمار استارت‌آپ‌های ایران

کد: 13980322414370005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): رحمانی که معتقد است رشد اکوسیستم استارت‌آپی ایران مثل «دیدن یک خواب» و «برآورده شدن یک آرزو» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

معمار استارت‌آپ‌های ایران
سرآوا بزرگترین شرکت سرمایه گذاری استارا آپی ایران است

رحمانی بازگشت به ایران را بزرگ‌ترین تصمیم زندگی‌اش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و آن را «زدن به سیم آخر» توصیف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند

در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته رد هر سرمایه‌گذاری مهم و بزرگی در حوزه استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌به یک نام ختم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، «سرآوا». شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری‌ای که در ابتدای کار در سال 1391 می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم نام آن را یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بگذاریم اما حالا با داشتن سهام تعدادی از شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استارت‌آپی مهم همچون دیجی کالا، کافه بازار و... دیگر چندان جسورانه عمل نمی‌کند؛ اگرچه که همچنان یکی از حامیان اصلی تعداد زیادی از استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوچک و در مرحله بذری است. سرآوا را در واقع باید یکی از معماران اصلی اکوسیستم استارت‌آپی کشور در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته دانست زیرا در کنار نوآوری و خلاقیت استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و ایده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جدید آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سرمایه‌گذاری برای رشد آنهاست و اینجاست که نقش سرآوا حتی در شرکت‌هایی مانند دیجی کالا پررنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود آن هم مثلا با جذب سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری خارجی که شرکت دیجی کالا را به یکباره با جهش عظیم مواجه کرد. شرکت سرآوا در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته در واقع نقش یک برج بزرگ سرمایه‌گذاری را در اکوسیستم استارت‌آپی کشور بازی کرده است که شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بزرگ و مهم هرکدام در آن دفتری دارند و از سوی این برج حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی و تجربی (در حوزه دانش و تکنولوژی) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند؛ اما معمار و مغز متفکر سیستم سرآوا کیست؟

سعید رحمانی مدیرعامل و بنیان‌گذار صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا است. شرکتی که کار خود را با چند نفر در سال 1391 شروع کرد و حالا با بیش از 1200 پرسنل جوان بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده کشور در حوزه استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و حتی به دنبال راه‌اندازی یک مرکز بزرگ رشد استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌در کشور به نام «کارخانه نوآوری» است. مجموعه‌ای که دو سال است فاز اولیه آن هم افتتاح شده و به محلی برای استقرار استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوپا و بذری بدل شده است.

سعید رحمانی تا 8 سال پیش یکی از مهاجران موفق ایران در آمریکا بود که به یکباره مسیر زندگی‌اش تغییر پیدا کرد و تقریبا در اوج تحریم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی کشورمان در سال 1391 و در آستانه دولت حسن روحانی به ایران بازگشت تا با استفاده از دانش و آموخته‌هایش در آمریکا، اروپا و چین به عنوان کارآفرین، یک شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه حمایت از استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌راه‌اندازی کند.

او متولد ایران است و در نوجوانی با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. رحیمی بعد از تحصیل، در شرکت ‏IBM‏ کار کرد و ‏استارت‌آپ‌هایی را هم در آمریکا، اروپا و حتی چین راه‌اندازی کرد تا اینکه سرنوشت او را بعد از گذشت سه دهه از مهاجرت به ایران ‏هدایت کرد. خود او در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد در این‌باره گفته است: «برای یک شرکت اینترنتی به نام ‏Naspers‏ کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏کردم و از من خواستند که موقعیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری بازار استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایرانی را ارزیابی کنم. اما نهایتا Naspers‏ تصمیم ‏گرفت از خیر سرمایه‌گذاری در ایران گذشت ولی من بشخصه متقاعد شدم و تصمیم گرفتم با توجه به پتانسیل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران بعد از 33 ‏سال به زادگاهم برگردم و فعالیت خود را با حمایت از استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داخلی شروع کنم.‏»

رحمانی بازگشت به ایران را بزرگ‌ترین تصمیم زندگی‌اش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و آن را «زدن به سیم آخر» توصیف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند، آن هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هر روز بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. اما نکته مهم این است که او به ظرفیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و پتانسیل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران برای تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اعتقاد داشته است. خودش در یکی از سخنرانی‌هایش در یکی از استارت‌آپ ویکندها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «8، 9 سال پیش که ما وارد ایران شدیم هیچ‌کس نمی‌توانست میزان رشد اکوسیستم استارت‌آپی در کشور را تا این حد پیش‌بینی کند اما زمانی که من به فکر راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در ایران و بازگشت به کشور افتادم فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردم که اینجا تمام ظرفیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و پتانسیل‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اولیه و لازم وجود دارد و خوشبختانه بعد از چند سال زیرساخت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فنی و تکنولوژی مناسبی هم از سوی دولت فراهم شد. ایران کشوری با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت است یعنی ما از یک بازار بزرگ برخوردار هستیم و از طرف دیگر 60 تا 70 درصد این جمعیت جوان و نوجوان هستند و زیر 40 سال سن دارند. از طرف دیگر بخش مهمی از جمعیت کشور ما تحصیل‌کرده هستند و از نیروی انسانی ویژه‌ای برای کسب و کارهای نو برخورداریم. در نظر داشته باشید که بیش از 200 هزار مهندس هرساله در کشور ما فارغ‌التحصیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و ما از این جهت در جایگاه سوم جهان بعد از روسیه و آمریکا قرار داریم. همچنین در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته افزایش پهنای باند اینترنت و فراهم شدن زیرساخت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لازم اینترنت موبایل و راه‌اندازی تری جی و فور جی بسترهای بسیار خوبی را برای رشد اکوسیستم استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانش‌بنیان به وجود آورده است. آن زمان که به ایران بازگشتم باتوجه به ظرفیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران، ایمان داشتم اگر کشورهای اروپایی، آمریکا، چین و هند توانسته‌اند، حتما ما هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم.»

او درباره استراتژی اولیه‌اش برای راه‌اندازی یک شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌در کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «باور اولیه من بر این اساس بود که اگر حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی و تجربی براساس دانش روز صورت گیرد و چند استارت‌آپ موفق در کشور تاسیس شوند و تعدادشان از یک، دو و سه استارت‌آپ که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند استثنا باشند فراتر برود و به 5، 10 و بیشتر برسد، آن زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به فراتر از 100 هم افزایش پیدا کنند

رحمانی که معتقد است اکوسیستم استارت‌آپی ایران در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته رشدی غیرقابل تصور و باور را تجربه کرده است که درست مثل «دیدن یک خواب» و «برآورده شدن یک آرزو» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «در کل اکوسیستم استارت‌آپی ایران ما از برندهایی مانند دیجی کالا، کافه بازار، اسنپ، تپسی، علی‌بابا و... صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که عمری 10 تا 3، 4 ساله دارند ولی رشدشان بسیار سریع و خیره‌کننده بوده است و این یک موفقت بسیار بزرگ است و من شک ندارم که باتوجه به این رشدها و شکل‌گیری تعداد بسیار زیادی استارت‌آپ در آینده‌ای نه‌چندان دور ما شاهد بیش از 100 استارت‌آپ موفق در کشور خواهیم بود. البته این طبیعی است که در این مسیر بسیاری از استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌هم شکست بخورند ولی شک ندارم که استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفقی دوباره جای آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌را خواهند گرفت و این حرکت به نقطه‌ای رسیده است که دیگر متوقف نخواهد شد.»

او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در این چند سال که به ایران بازگشته متوجه شده است که بسیاری از ایرانیان به خصوص جوانان علاقه‌مند هستند که کار خودشان را داشته باشند و کارآفرین باشند: «آن چیزی که در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته احساس کردم این بود که کارآفرینی در خون بخش مهمی از جوانان ایرانی به خصوص نسل جدید وجود دارد و بسیاری از جوانان مخصوصا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به فکر راه‌اندازی کسب و کار خودشان هستند و اولین ایده‌ای هم که به ذهنشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد، راه‌اندازی یک استارت‌آپ است. البته در این مسیر تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و مشکلات اقتصادی و اشتغال هم تاثیر بسیاری داشته است، زیرا بسیاری از فارغ‌التحصیلان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند که خبری از کار کارمندی نیست و آمارهای بیکاری هم بالاست، بنابراین به این فکر افتاده‌اند که خودشان باید کاری راه‌اندازی کنند.»

او درباره استراتژی اولیه‌اش برای راه‌اندازی یک شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌در کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «باور اولیه من بر این اساس بود که اگر حمایت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی و تجربی براساس دانش روز صورت گیرد و چند استارت‌آپ موفق در کشور تاسیس شوند و تعدادشان از یک، دو و سه استارت‌آپ که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند استثنا باشند فراتر برود و به 5، 10 و بیشتر برسد، آن زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به فراتر از 100 هم افزایش پیدا کنند و ما شاهد شکل‌گیری یک حرکت بزرگ اقتصادی در کشور باشیم و این باور را ایجاد کنیم که از طریق استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تولید ناخالص داخلی را جهش داد و اقتصاد دیجیتال را پایه گذاشت و هم برای چندین میلیون نفر از جوانان فارغ‌التحصیل کشور اشتغال ایجاد کرد؛ اتفاقی که خوشبختانه الان شاهد شکل‌گیری آن در کشور هستیم.»

روش درآمدزایی سرآوا چیست؟

رحمانی بنیان‌گذار سرآوا در یکی از مصاحبه‌هایش درباره روش درآمدی سرآوا به عنوان یک صندق سرمایه‌گذاری گفته است: «بازگشت سرمایه در شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استارت‌آپی اصلا زودبازده نیست و روش درآمدی سرآوا هم برداشت سود نیست و این کار را اصلاً جایز نمی‌داند. چون به نظر مدیران این شرکت همه سود باید به شرکت‌ها برگردد تا رشد کنند. در یک شرکت استارت‌آپی شما نمی‌توانید خیلی زود به سود سرمایه‌گذاری چندین میلیارد تومانی خود برسید بلکه حتی ممکن است در برخی مواقع در 10 سال اولیه هم آنچه اتفاق بیفتد تنها رشد آن استارت‌آپ باشد. روش اصلی درآمدزایی استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌این است که ارزش‌های ایجادشده در شرکت‌ها به بورس برود تا به یک نقطه‌عطف برسد ولی چون اصولاً ساز و کار بورس در ایران به این نوع فعالیت شرکت‌ها باور ندارد این کار کمی دشوار است و به همین دلیل نباید برای رسیدن به نتیجه در این زمینه شتاب کرد.»

بنیان‌گذار سرآوا معیارهای موفقیت یک استارت‌آپ را در سه چیز خلاصه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ داشتن تیم قوی و هماهنگ، مدل کسب و کار موفق و بهره گرفتن از تکنولوژی به‌روز: «در تمام استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق چیزی که بسیار به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید یک تیم قوی و هماهنگ در بخش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف فنی، بازاریابی، اداری و... است؛ چیزی که باعث رشد و شکل‌گیری یک استارت‌آپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود داشتن این تیم است. در مرحله بعدی هر استارت‌آپ باید یک مدل کسب و کار نوآورانه و خلاق و البته کارا داشته باشد، چیزی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند استارت‌آپ را در راستای هدف‌گذاری‌هایش پیش ببرد و بر مبنای آن ایمان داشت که آن استارت‌آپ به موفقیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خدمات خوبی به کاربران و مشتری‌هایش ارائه دهد و براساس آن حتی فراتر از یک کشور در منطقه و جهان رشد کند. علاوه بر اینها ‌‌‌‌‌‌‌استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق باید از تجربه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌و تکنولوژی روز هم بهره ببرند و این اتفاق به خصوص در زمان بزرگ شدن یک استارت‌آپ از اهمیت ویژه برخوردار است و همین موضوع هم نقش صندوق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری جسورانه و شتاب‌دهنده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌را پررنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. امکانی که صندوق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، انتقال دانش و تجربه روز و تمرکز روی حل چالش‌هایی است که آنها ‌‌‌‌‌‌‌برای عبور از هر مرحله و وارد شدن به مرحله بعدی با آن ‌‌‌‌‌‌‌درگیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. توجه داشته باشید که بسیاری از استارت‌آپ‌ها ‌‌‌‌‌‌‌با هسته‌ای کوچک و چندنفره شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و بزرگ‌ترین چالش آنها ‌‌‌‌‌‌‌بعد از رسیدن به موفقیت بزرگ شدن سازمان آنهاست، نکته‌ای که اصلا در ابتدا به آن فکر نمی‌کردند و به یکباره با آن روبه‌رو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و در این زمان است که جذب سرمایه از سوی یک صندوق سرمایه‌گذاری و انتقال دانش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در گسترش آن استارت‌آپ نقش اساسی را بازی کند.»

رحیمی نقش سرآوا در اکوسیستم استارت‌آپی کشور در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته را در «جذب سرمایه‌گذاری هوشمند» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «اگر در سرآوا در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته کاری انجام شده است در جهت انتقال تجربه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز جهانی به استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داخلی بوده است. من خودم در آمریکا، اروپا و چین تجربه کارآفرینی داشته‌ام و تیمی هم که در سرآوا دور هم جمع شده‌اند از این توانمندی برخوردار هستند که تجربه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شخصی خود را در اختیار استارت‌آپ‌های ‌‌‌‌‌‌‌نوپا قرار دهند و در کنار آن از سرمایه‌گذاران خارجی و تجربه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز آنها ‌‌‌‌‌‌‌هم استفاده کنند، اتفاقی که سرمایه‌گذاری را از یک سرمایه‌گذاری معمولی به یک سرمایه‌گذاری هوشمند تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اتفاقی که در دیجی کالا هم رخ داد. زمانی که ما برای دیجی کالا 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای اولین بار جذب کردیم آن هم برای 20 تا 21 درصد سهام هیچ‌کس این موضوع را باور نمی‌کرد، اما ما نشان دادیم که اتفاق قابل تحقق است آن هم در شرایطی که یکی از پیش‌شرط‌ها ‌‌‌‌‌‌‌انتقال دانش و تجربه روز بود، چیزی که اصلا خریدنی است. یکی از افرادی که در سرمایه‌گذاری دیجی کالا حضور دارد آرین بکر است و حدود 25 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده. او خود در لهستان پیش از این در زمینه‌ تجارت الکترونیک فعال بوده و حالا یک صندوق سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرده است و تجربیات به‌روزی دارد که در این مدت به کمک دیجی کالا آمده است.»

موفقیت سرآوا در جذب سرمایه‌گذار خارجی

شرکت سرآوا که در اکوسیستم استارت‌آپی ایران اولین مجوز صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه را دریافت کرده است در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته (اولین بار 95) توانست سرمایه خارجی هم برای توسعه فعالیت‌هایش جذب کند. این شرکت در سال 96 (2016) توانست از یک شرکت اروپایی به نام پاماگرنت سرمایه خارجی جذب کند و این روند را ادامه دهد تا جایی که مجموع سرمایه‌گذاری خارجیِ جذب‌شده این شرکت به بیش از 200 میلیون دلار و سقف درصد سرمایه‌گذاری یعنی 45 درصد رسیده است. البته واگذاری سهام سرآوا با شرایطی صورت گرفته که هیچ‌یک از سهامداران، مالکیتی بیش از ۲۰ درصد از سهام شرکت را در اختیار نداشته و مدیریت و کنترل سرآوا همچنان در اختیار سهامداران ایرانی باقی مانده است. البته سرمایه‌گذاری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خارجی جذب‌شده همراه تعهد به انتقال دانش و تجربه روز جهانی هم بوده است. سرمایه خارجی سرآوا از سرمایه‌گذاران کشورهای متعدد اروپایی جذب شده است که شامل شرکت‌هایی از هلند (32 درصد)، سوئد (17 درصد)، بلژیک (14 درصد)، انگلیس (12 درصد)، سوئیس (10 درصد)، اروپای شرقی و مرکزی (4 درصد)، فنلاند (3 درصد)، ایتالیا (1 درصد)، آلمان (1 درصد) و سایر کشورها (6 درصد) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

منتشر شده در سرویس:

کارخانه دار