اینترنتی خرید کنید

کد: 13971102359790005

https://goo.gl/Xub5Fw

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): در ایران نیز سهم کاربران اینترنتی فعال در شبکه های اجتماعی  25درصد است. این در حالی است که تنها کمتر از 15رصد کاربران اینترنتی ایران خرید آنلاین انجام می دهند.

اینترنتی خرید کنید
اینترنتی خرید کنید
در ایران نیز سهم کاربران اینترنتی فعال در شبکه های اجتماعی  25درصد است. این در حالی است که تنها
کمتر از 15رصد کاربران اینترنتی ایران خرید آنلاین انجام می دهند.
منتشر شده در سرویس:

نمودار روز