تیز مستند سقوط 64 را اینجا ببینید

رازهای سقوط هواپیمای مسافربری پس از 40 سال

کد: 13980402424440005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): این مستند توسط بهراد مهرجو و با مشاوره کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساخته شده است.

رازهای سقوط هواپیمای مسافربری پس از 40 سال
مشاور کارگردان این مستند ابراهیم حاتمی کیاست

این مستند توسط بهراد مهرجو و با مشاوره کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساخته شده است.
 

این مستند توسط بهراد مهرجو و با مشاوره کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساخته شده است

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری