بلومبرگ روایت کرد:

نگاهی به یکی از راز آلودترین کارخانه های تولید آیفون

کد: 13980119382910005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): نگاهی دقیق به یکی از کارخانه ها که اپل در آن مدعی اضافه کاری بیش از حد است.

کارخانه آیفون در چین
کارخانه آیفون در چین در چهار نما

آنچه در این کارخانه اتفاق می افتد، طبق اعلام سازمان دیده بان کار چین، یک راز است.

 هزاران نفر از کارگران صورتی پوش در این کارخانه، آماده تولید آیفون هستند. این کارخانه یکی از مهم ترین مراکز تولید آیفون است که مساحتی به اندازه 90 زمین فوتبال دارد. در این مرکز، ایستگاه آتش نشانی، ایستگاه پست و و دفتر پلیس هم موجود  است. در ساعت 9:20، 320 کارگر واحد تولید، در صفی منظم در چهارردیف برای کار می ایستند.  این قلمرو که در آن هوشمند ترین و سودآورترین گوشی های جهان ساخته می شود، بخشی از زنجیره مراکز تولیدی اپل است. پس از سال ها طرح اتهامات نسبت به شرایط سخت کاری در چین، این مرکز برای حفظ مونتاژ آیفون با تراکم اضافه کاری راه اندازی شده. مدیران این مرکز مشتاقند تا دیگران را از چگونه کار کردن سیستم آگاه کنند در نتیجه یک خبرنگار غربی را به خلوتگاه درونی خودشان راه دادند، یکی از رازآلود ترین مراکز تولید آیفون در چین. 

آنچه در این کارخانه اتفاق می افتد، طبق اعلام سازمان دیده بان کار چین، یک راز است. پایه حقوق بسیار پایین است و این درحالی است که 1،261  فیش حقوقی از سپتامبر و اکتبر 2015 از اضافه کاری بیش از حد در این کارخانه می گوید.

 

 

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری