آینده نگر بخوانید/ نوسان شاخص ها

کد: 13971005356990005

https://goo.gl/XdVWVx

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): در  این شماره مجله به موضوع وضعیت واقعی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در شماره جدید مجله تلاش شده با اشاره به وضعیت واقعی شاخص های اقتصاد ایران تصویری واقع بینانه پیش روی مخاطبان قرار گیرد. فعالان اقتصادی می توانند با رجوع به صفحات راهبرد و روایت به اطلاعاتی دست پیدا کنند که نشان می دهد صنایع کش ...

آینده نگر بخوانید/ نوسان شاخص ها
آینده نگر بخوانید/ نوسان شاخص ها

در  این شماره مجله به موضوع وضعیت واقعی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در شماره جدید مجله تلاش شده با اشاره به وضعیت واقعی شاخص های اقتصاد ایران تصویری واقع بینانه پیش روی مخاطبان قرار گیرد. فعالان اقتصادی می توانند با رجوع به صفحات راهبرد و روایت به اطلاعاتی دست پیدا کنند که نشان می دهد صنایع کشور در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته اند. در این موقعیت استفاده از ابزارهای تشویقی دولت کمی به صنایع نمی کند و نیاز شدیدی به روش های اجرایی و اصلاحات ساختاری وجود دارد. 

AyandeNegar_77دانلود
منتشر شده در سرویس:

گروه نشریات ما