کارخانه بخوانید/ نبض صنعت ایران

کد: 13971005356980005

https://goo.gl/SahKKd

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): Karkhaneh 01 New 21-09-97دانلود هدف ماهنامه کارخانه ارائه تصویری واضح از صنایع کشوراست. بخصوص تلاش می شود با ترجمه متون خارجی، فعالان اقتصادی را در جریان مهمترین تحولات روز اقتصاد جهانی نیز قرار دهیم. ماهنامه کارخانه مدعی است که می تواند نبض صنایع ایران را محاسبه کند و در اختیار خوانندگا ...

کارخانه بخوانید/ نبض صنعت ایران
کارخانه بخوانید/ نبض صنعت ایران

هدف ماهنامه کارخانه ارائه تصویری واضح از صنایع کشوراست. بخصوص تلاش می شود با ترجمه متون خارجی، فعالان اقتصادی را در جریان مهمترین تحولات روز اقتصاد جهانی نیز قرار دهیم. ماهنامه کارخانه مدعی است که می تواند نبض صنایع ایران را محاسبه کند و در اختیار خوانندگان قرار دهد. بخصوص اینکه در این ماهنامه تلاش می شود که تمامی مطالبات با ذاقه مخاطب گرفتار امروز تنظیم و حجم آنها متناسب با زمان کاری فعالان اقتصادی باشد. در این ماهنامه حتی خلاصه مطالب جهت مطالعه سریع خوانندگان نیز قرار داده شده است.

منتشر شده در سرویس:

گروه نشریات ما